nadartykulem

19 marca 2013 rozpoczynają się zapisy dzieci do lubelskich przedszkoli.  Rekrutacja potrwa do  19 kwietnia.

64 przedszkola w Lublinie przygotowały dla dzieci 8 320 miejsc. Dodatkowo punkty przedszkolne przy przedszkolach nr 26, 32, 44 i 69 mogą przyjąć łącznie 67 maluchów.

Aby zgłosić dziecko do przedszkola lub punktu przedszkolnego należy do dnia 19 kwietnia br. dostarczyć do wybranego przedszkola uzupełnioną, wydrukowaną i podpisaną kartę zgłoszenia dziecka. Formularz można pobrać ze strony www.przedszkola-zapisy.lublin.eu od dnia 19 marca. W  karcie zgłoszeniowej rodzice mogą  wybrać 5 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin.

Weryfikacja zgłoszonych kart odbywać się będzie w każdym przedszkolu w następujący sposób:

1. jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola,
2. w sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja powołana przez dyrektora przedszkola. W skład komisji wchodzą:

  • dyrektor przedszkola jako przewodniczący,
  • przedstawiciele Rady Pedagogicznej
  • przedstawiciele Rady Rodziców.

Powyższy tryb zapisu dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2013/2014 dotyczy również rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin.

O przyjęcie do przedszkola moga ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Do punktu przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku 3-5 lat.

Kryteria rekrutacji Do przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej:

1.W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
2.W następnej kolejności przyjmowane są:

  • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących
  •  matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
  • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

 1 września 2011 r. dzieci w wieku 5 lat zostały objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Szkoły Podstawowe dysponują 1 150 miejscami dla dzieci 5 i 6 – letnich w oddziałach przedszkolnych. Szczegółowych informacji o sposobach zapisu dziecka udzielają pracownicy sekretariatów szkół podstawowych.

Ponadto przedszkola publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST, zapewniając dzieciom w wieku przedszkolnym 4 326 miejsc. Rekrutacja do tych placówek odbywa się na zasadach określonych przez organ prowadzący poszczególne placówki wychowania przedszkolnego.

Karty zgłoszenia dziecka dostępne sa również na stronie UM: www.um.lublin.pl

Kontakt do poszczególnych przedszkoli i szkół:

Przedszkola i punkty przedszkolne publiczne

Szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi

Przedszkola niepubliczne i prywatne

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję