Jak napisać pozew o alimenty?

1
2020
pozew o alimenty

Złożenie pozwu o alimenty jest konieczne, aby odbyła się rozprawa w sądzie. W niniejszym artykule tłumaczymy, jak napisać pozew o alimenty – co w nim trzeba zawrzeć, aby został rozpatrzony pozytywnie. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury! 

Jak napisać pozew o alimenty – informacje podstawowe 

Pozew najlepiej rozpocząć od wskazania sądu rejonowego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. W zupełności wystarczy, gdy podamy sąd rejonowy, jego siedzibę oraz wydział, w którym nasza sprawa ma być rozpatrzona. Warto wiedzieć, że pozew o alimenty można składać w sądzie rejonowym właściwym zarówno dla uprawnionego jak i pozwanego. 

W pozwie o alimenty trzeba też zamieścić najważniejsze informacje odnośnie powoda i pozwanego. Mowa tutaj o następujących danych:

 • imię oraz nazwisko powoda, 
 • aktualny adres zamieszkania powoda, 
 • opcjonalnie: dane osobowe oraz adres korespondencyjny opiekuna prawnego wnioskodawcy (dotyczy sytuacji, w których opiekun składa wniosek w imieniu osoby małoletniej bądź osoby z ograniczoną zdolnością prawną),
 • imię oraz nazwisko pozwanego, 
 • aktualny adres zamieszkania pozwanego,
 • aktualny adres korespondencyjny pozwanego. 

Określenie oczekiwań i uzasadnienie 

Pozew musi zawierać dokładne oczekiwania dotyczące zakresu świadczenia oraz terminu, w którym miałyby być wypłacane. W tej części wniosku można także sformułować inne wnioski – na przykład zażądanie od pozwanego zapłacenia kosztów sądowych, wezwanie wytypowanych przez nas świadków lub o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Kolejnym niezwykle istotnym elementem pozwu jest uzasadnienie – każde roszczenia muszą mieć jakieś podstawy. W uzasadnieniu warto zamieścić informacje odnośnie możliwości finansowych pozwanego oraz potrzeb uprawnionego. To właśnie na podstawie tych informacji określa się ostateczną wysokość alimentów.

Dokumentacja i podpis 

Ponadto, do uzasadnienia trzeba dołączyć dokumentację. Składają się na nią między innymi zaświadczenia potwierdzające aktualną sytuację finansową powoda oraz uwiarygadniające potrzeby, które zaspokoi dzięki świadczeniu alimentacyjnemu. Pełna lista załączników, które należy dostarczyć, jest następująca:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis wyroku rozwodowego,
 • zaświadczenia od lekarzy potwierdzające schorzenia powoda,
 • zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych przychodów przez powoda,
 • zaświadczenia potwierdzające potrzeby materialne powoda,
 • zaświadczenia o odbywanych przez dziecko zajęciach dodatkowych.

Pozew musi zostać podpisany własnoręcznie przez powoda. Jeśli pismo nie będzie podpisane, sąd go nie rozpatrzy. Dokładne informacje odnośnie spraw związanych z alimentami można uzyskać w darmowych punktach porad prawnych, kancelariach adwokackich. Pomocny będzie tu również radca prawny.

1 KOMENTARZ

 1. Bardzo ciekawy artykuł. Alimenty to obowiązek rodzica, małżonka oraz dzieci. Jednak nie każdy ten obowiązek spełnia. By został on nałożony potrzebna jest decyzja sądu. Tu napisanie wniosku może być kłopotliwe. Więc fajnie, że taka pomoc można otrzymać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here