Telemedycyna na przykładzie psychiatrii i psychologii

0
2381
uzależnienie

Zaburzenia psychiczne i emocjonalne wymagają stałej opieki i kontaktu ze specjalistą. Dzięki temu pacjent ma poczucie bezpieczeństwa oraz kontroli swojego stanu zdrowia i samopoczucia. Szczególnie ważne jest to w przypadku na przykład depresji, schizofrenii, myśli samobójczych, czy osób poddawanym długotrwałej i przewlekłej przemocy. Niestety często sytuacja życiowa pacjenta uniemożliwia odbycie wizyty osobistej, chociażby ze względu na występujące na danym obszarze epidemie chorób zakaźnych, złe samopoczucie chorego, stan po wypadku na przykład przy unieruchomieniu kończyn dolnych, brak środków finansowych na dojazd do ośrodka zdrowia. Wtedy niezawodna staje się telemedycyna.

Klinika Psychoterapii i Psychiatrii Online – https://www.mywayclinic.online/pl

Czym jest Telemedycyna?

Telemedycyna jest nowoczesną formą świadczenia usług medycznych, za pomocą informatyki i telekomunikacji. W celu postawienia diagnozy, prowadzenia terapii, konsultacji i porad  lekarskich oraz edukacji pacjenta wykorzystuje się rozmowy telefoniczne, poprzez skype lub inne telekomunikatory. Pierwszym krajem, w którym ta forma leczenia została doceniona i wprowadzona na szerszą skale były Stany Zjednoczone. Było to w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W Polsce za początek tego nurtu uznaje się rok 2001.

Dlaczego ważne jest  leczenie telepsychiatryczne?

Badaniem przydatności leczenia telepsychiatrycznego w Polsce zajmuje się między innymi Dr hab.med. Marek Krzystanek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uważa on, że tego typu dostępność do psychiatra online jest wręcz wskazana, bowiem lekarzy o tej specjalizacji jest w Polsce za mało w stosunku do osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi, przez co nie zaspokajają oni potrzeb pacjentów. A warto podkreślić, że leczenie psychiatryczne jest długoterminowe i wymaga częstych kontroli lekarskich oraz konsultacji psychologicznych, szczególnie w początkowych oraz zaostrzonych stanach choroby. Na wizytę stacjonarną czeka się natomiast w kolejce nawet do kilku miesięcy. Doktor Krzystanek prowadził badania skuteczności platformy telepsychiatrycznej wśród pacjentów ze schizofrenią. Wykazały one, że pacjenci poddani telemedycynie wykazywali znaczną poprawę współpracy z lekarzem, między innymi poprzez regularne przyjmowanie leków.

Zalety Telemedycyny na przykładzie psychiatrii i psychologii

Poniżej przedstawiono zalety telemedycyny w psychiatrii i psychologii:

  • Szybsza możliwość uzyskania porady lekarskiej, szczególnie istotne jest to podczas zaostrzonych stanów zaburzeń psychicznych
  • Częstsza kontrola stanu pacjenta przez lekarza oraz dostosowanie odpowiedniej dawki leków do aktualnego stanu pacjenta
  • Możliwość szybkiego reagowania w momencie wystąpienia zaostrzonych objawów choroby psychicznej
  • Przeprowadzanie edukacji pacjenta
  • Możliwość przeprowadzania wywiadów, obserwacji mimiki i zachowań pacjenta